Istentisztelet 2015. október 18. 10 óra

Istentisztelet 2015. október 18. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Minden szabad, de nem minden használ.
Minden szabad, de nem minden épít.
Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.”
(1Kor 10, 23-24)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 1,1.
3. Keresztelés Feketéné Lakatos Edina
4. Főének: 254,1-9
5. Hirdetések
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 1Kor 10, 14-24
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 214,6
10. Igehirdetés: 1Kor 10, 23-24 Dr. Fekete Károly
11. Igehirdetés utáni ének: 323,2
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Záró ének: 467,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor