Istentisztelet 2015. október 25. 10 óra

Istentisztelet 2015. október 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három,
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
(1Kor 13,13)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 371, 1,6
3. Hirdetések
4. Főének: 464, 1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Kor 13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 154, 1
9. Igehirdetés: 1Kor 13,13 Molnár Szabolcs
10. Igehirdetés utáni ének: 442, 8
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 395, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor