Istentisztelet 2015. október 31. 10 óra

Istentisztelet 2015. október 31. 10 óra

AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

2015. október 31-én 17 órakor a NAGYTEMPLOMBAN
________________________________________

„Erős vár a mi Istenünk!”

1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond ref. esperes
3. Gyülekezeti ének: 90,1
4. Előfohász Bacsó Benjamin bapt.lelkész
5. Igeolvasás: 2Tim 4,1-5
6. Egyesített protestáns kórus vez.: Vass Sándor ref. karnagy
(Warren: Mindenható)
7. Imádság Réz-Nagy Zoltán ev. lelkész
8. Gyülekezeti ének: 390,1-4
9. Textus, Igehirdetés: 2Tim 4,2 Steinbach József ref. püspök
10. Imádság, Úri ima
11. Egyesített protestáns kórus vez.: Pethő István bapt. karnagy
(Elgár: Hálás szívvel áldunk)
12. Apostoli Hitvallás Derencsényi István főjegyző
13. Szavalat Cs. Kiss Veronika
(Szász Károly: Károli Gáspár szobra előtt)
14. Egyesített protestáns kórus vez.: Szabóné Fodor Adrienn ref. karnagy
(Gárdonyi Z: Dicsérjétek Istent)
15. Adakozás Vad Zsigmond ref. esperes
16. Himnusz
17. Áldás
18. Gyülekezeti ének: 392,1-5
________________________________________
Orgona: Varnus Xavér orgonaművész
Az egyesített protestáns kórust orgonán kíséri: Vad Péter ref. tanár-karnagy