Istentisztelet 2015. november 1. 10 óra

Istentisztelet 2015. november 1. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.”
(Máté 5,4)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs
2. Fennálló ének: 345,1
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Oláh István
5. Főének: 276,1-5
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Máté 5,1-12
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 274,3
10. Igehirdetés: Máté 5,4 Vad Zsigmond
11. Igehirdetés utáni ének: 272,6
12. Imádság
13. Úri ima
14. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Tóth Dorottya Tünde
16. Áldás
17. Záró ének: 357,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor