Istentisztelet 2015. november 8. 10 óra

Istentisztelet 2015. november 8. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.
Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.” (Jel 2,4-5a;7b)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde
2. Fennálló ének: 162,1
3. Hirdetések
4. Főének: 398,1-5
5. Bizonyságtétel Nagy Zsolt
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Jel 2,1-7 Nagymáté Judit
8. Imádság Nagyné Mudra Mónika
9. Igehirdetés előtti ének: 479,1
10. Igehirdetés: Jel 2,4-5a;7b Oláh István
11. Igehirdetés utáni ének: Új szívet adj
12. Imádság, Úri ima, áldás
13. Zenekar énekszolgálata
14. Konfirmandusok és patrónusok megáldása Molnár Szabolcs
15. Buzdítás Pócsik Anett
16. Záró ének: 396,1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Gyülekezeti zenekart vezeti: Vad Péter tanár, karnagy