Istentisztelet 2015. november 15. 10 óra

Istentisztelet 2015. november 15. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat,
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”
(Jel 3,20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 150,1
3. Keresztelés
4. Hirdetések
5. Főének: Új szívet adj
6. Bizonyságtétel Dr. Nagy Alice presbiter
7. Előfohász
8. Igeolvasás: Jel 3,14-22 Fazekas Erzsébet presbiter
9. Imádság Vad Zsigmondné lelkipásztor
10. Igehirdetés előtti ének: 165,1;6
11. Igehirdetés: Jel 3,20 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
12. Igehirdetés utáni ének: 457,1;3
13. Imádság
14. Úri ima
15. Áldás
16. Záró ének: 471,1-4
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
Fuvola: Szőke Eszter gyülekezeti tag