Istentisztelet 2015. szeptember 20. 10 óra

Istentisztelet 2015. szeptember 20. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Én vagyok az ÚR, minden élőnek az Istene.
Van-e számomra lehetetlen?”
(Jer 32,27)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 154, 1
3. Főének: 234, 1-4
4. Hirdetések
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1 Kor 13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 238, 7
9. Igehirdetés: Jer 32, 27 Petró László
10. Igehirdetés utáni ének: 371, 6
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 425, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor