Istentisztelet 2015. szeptember 13. 10 óra

Istentisztelet 2015. szeptember 13. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: „Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek!” Jézus ezt mondta neki: „Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak énértem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.” (Márk 13, 1-2; 9-11.)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 371, 1-2
3. Keresztelés
4. Főének: 338, 1-4
5. Hirdetések Molnár Szabolcs
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Márk 13, 1-20
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 440, 14
10. Igehirdetés: Márk 13, 1-2; 9-11 Oláh István
11. Igehirdetés utáni ének: 355, 4
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Záró ének: 238, 1-2,5,8-10
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor