Istentisztelet 2015. március 1. 10 óra

Istentisztelet 2015. március 1. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”
(Zsoltárok 119, 105)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 105, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 264, 1-3

5. Előfohász, Igeolvasás: János 12, 34-36
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke:
(J.S. Bach: Csak Te vagy én Istenem bizodalmam) vez.: Vass Sándor karnagy
8. Igehirdetés: Zsoltárok 119, 105 Szász Barnabásné
9. Igehirdetés utáni ének: 229, 2
10. Imádság, Úri ima
11. Gyülekezeti ének: 264, 5
12. Elköszönés Szász Barnabásné nagytiszteletű asszonytól Dr. Virágh Pál
Vad Zsigmond
Szűcs Márta
13. Gyülekezeti kórus köszöntése:
(Beethoven: Isten dicsősége) vez.: Vass Sándor karnagy
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
16. Záró ének: 446, 1-2
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy