Istentisztelet 2015. március 8. 10 óra

Istentisztelet 2015. március 8. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. … Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
(János 14, 1. 6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 25, 2
3. Hirdetések
4. Főének: 479, 1-4

5. Előfohász, Igeolvasás: János 14, 1-6
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 370, 2
8. Igehirdetés: János 14, 1. 6 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 355, 4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Közének: 463, 1
12. Felnőtt konfirmáció Oláh István
13. Köszöntések: Dr. Csabina Sándor
Veres Ágota
14. Záró ének: 449, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor