Istentisztelet 2015. február 22. 10 óra

Istentisztelet 2015. február 22. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: „Lázár, jöjj ki!” És kijött a halott… Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: „Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.”
(János 11, 43-44a, 49-50)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 275, 1-2
3. Énektanítás Csorba Gergő
4. Hirdetések Oláh István
5. Főének: 295, 1-2

6. Előfohász, Igeolvasás: János 11, 28-52
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 294, 1
9. Igehirdetés: János 11, 43-44a, 49-50 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 356, 3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Záró ének: 357, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor