Istentisztelet 2015. február 15. 10 óra

Istentisztelet 2015. február 15. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk…”
(Zsoltárok 123, 3)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene Csorba Gergő kántor
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes
3. Fennálló ének: 164, 1
4. Főének: 23, 1-3

5. Előfohász, Igeolvasás: János 10, 11-15; 2Péter 3-13
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke:
(J.S. Bach: Jézus, vígasságom) vez.: Vass Sándor karnagy
8. Igehirdetés: Zsoltárok 123, 1-4 Dr. Fekete Károly püspök
9. Igehirdetés utáni ének: 25, 1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Gyülekezeti kórus éneke:
(Kodály Z.: A kereszt alatt) vez.: Vass Sándor karnagy
12. Hirdetések Szász Barnabásné lelkipásztor
13. Záró ének: 462, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A kórust orgonán kíséri Vad Péter tanár-karnagy