Istentisztelet 2015. február 8. 10 óra

Istentisztelet 2015. február 8. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jézus pedig ezt mondta: „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.”
(János 9, 39)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 164, 1-2
3. Hirdetések
4. Megemlékezés a gyülekezet volt gondnokáról, Dr. Somogyi Lászlóról
Dr. Gaál Botond
5. Főének: 235, 1-5 Vad Zsigmond

6. Előfohász, Igeolvasás: János 9, 1-41
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 370, 2
9. Igehirdetés: János 9, 39 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 460, 4
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 225, 1-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor