Istentisztelet 2015. június 28. 10 óra

Istentisztelet 2015. június 28. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. … Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: „Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. … Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. (Apostolok Cselekedetei 15, 3-4. 7-9. 12 )

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 455, 1-2. 9
5. Hirdetések Molnár Szabolcs
6. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 15, 1-21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 234, 1
9. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 15, 3-4. 7-9. 12 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 395, 3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Közének: 463, 1
13. Felnőtt konfirmáció Tóth Dorottya Tünde
14. Köszöntések: Dr. Debreczeni Lajos
15. Záró ének: 392, 1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor