Istentisztelet 2015. július 5. 10 óra

Istentisztelet 2015. július 5. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen.”
(Apostolok Cselekedetei 17, 11-12 )

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde
2. Fennálló ének: 466, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 392, 1-5
5. Előfohász, Igeolvasás: Zsoltárok 106, 1-12
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 370, 1
8. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 17, 11-12 Molnár Szabolcs
9. Igehirdetés utáni ének: 171
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
12. Úrvacsora, ágendázik: Lucski Márta
13. Áldás
14. Záró ének: 166, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor