Istentisztelet 2015. június 14. 10 óra

Istentisztelet 2015. június 14. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. … Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt, és imádkozott; azután a holttest felé fordulva ezt mondta: „Tábita, kelj fel!” Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült.” (Apostolok Cselekedetei 9, 36. 40 )

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 357, 1
3. Hirdetések
4. Az Immánuel Otthon tanévzárója Immánuel Otthon kórusának éneke Győri Zsófia intézményvezető
5. Főének: 261, 1-4

6. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 9, 31-43
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 226, 1. 3
9. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 9, 36. 40 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 256, 7
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 230, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor