Istentisztelet 2015. december 6. 10 óra

Istentisztelet 2015. december 6. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” (Jakab 3,17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,1
3. Hirdetések
4. Az Immánuel Otthon gyermekeinek éneke
5. Gyerekpercek Feketéné Lakatos Edina bo. lelkész
6. Főének: 312,1-2
7. Előfohász Rusznyák Erzsébet Margit
8. Igeolvasás: Jakab 3,13-18 Pálffy Gábor
9. Imádság Laczkó Csaba
10. Igehirdetés előtti ének: 305,3-4
11. Igehirdetés: Jakab 3,17 Oláh István lelkipásztor
12. Igehirdetés utáni ének: 445,5
13. Imádság, Úri ima
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
16. Áldás
17. Záró ének: 301,1-2;7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Jeltolmács: Harasztosi Erzsébet
Úrvacsoravétel alatt gyülekezetünk zenekara szolgál.
Az istentisztelet liturgiájában az Immánuel Otthonba járó fiatalok szolgáltak.