Istentisztelet 2015. november 29. 10 óra

Istentisztelet 2015. november 29. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. ki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” (Jelenések 3,1-6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 255, 8
3. Hirdetések
4. Főének: Új szívet adj
5. Bizonyságtétel Dr. Pécsi Tamás presbiter
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Ezékiel 34,11-16 Kiss Emese gyülekezeti tag
8. Imádság Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkipásztor
9. Igehirdetés előtti ének: 463, 4
10. Igehirdetés: Jel 3,1-6 Dr. Fekete Károly püspök
11. Igehirdetés utáni ének: A mennyben fenn a trónusnál
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 451, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor