Istentisztelet 2015. december 13. 10 óra

Istentisztelet 2015. december 13. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneink bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.” (Lk 1,76-79)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Fecske Csaba bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 451,1
3. Hirdetések
4. Főének: 303,1-7
5. Előfohász
6. Igeolvasás:Lukács 1, 5-25; 57-79
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 312,2
9. Igehirdetés:Lukács 1, 76-79 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 397,4
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Gyülekezeti ének: 463,1
15. Lelkészválasztó közgyűlés Ferenczi Pál egyházmegyei lelkészi főjegyző
Tasi Sándor egyházmegyei világi főjegyző
16. Záró ének: 313,1-2
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor