Istentisztelet 2015. december 20. 10 óra

Istentisztelet 2015. december 20. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek!” /Ézsaiás 63,19/

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 296,1
3. Keresztelés
4. Főének: 305,1-4
5. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Ézsaiás 63,15-19
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 304,6
10. Igehirdetés: Ézsaiás 63,19 Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 298,5
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 309,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor