Istentisztelet 2015. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2015. december 24. 16 óra

„Íme, titkot mondok nektek.”
(1Kor 15,51)

1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329:1
3. Imádság
4. Igeolvasás: Máté 2,1-12
5. Főének: 315:1-7
6. Igehirdetés: 1Kor 15,51 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
7. Imádság, Úri ima
8. Gyülekezeti ének: 329:4
9. Ifjúság szolgálata
10. Záró ének: Csendes éj
11. Áldás