Istentisztelet 2015. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2015. december 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2,12)
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Kölcsey F. Ref. Gyak. Általános Iskola Vox Juventutis Gyermekkara
Sotto: Új csillag
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 182:1
4. Főének: 326:1-5
5. Előfohász, Igeolvasás: Máté 2,1-12
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke:
Nagy Csaba Zoltán: Karácsonyi dicséret
8. Igehirdetés: Máté 2,9-12 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 328:1
10. Imádság, Úri ima
11. Gyülekezeti Kórus éneke:
Gárdonyi Zoltán: Ó, Te Üdvadó
12. Hirdetések
13. Úrvacsora előtti ének: 435:1
14. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 315, 316, 318, 323-325)
Gyülekezeti kórus éneke az Úrvacsoravétel alatt:
Schubert: Sanctus
15. Áldás
16. Himnusz
17. Záró ének: 327:1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Ráczné Nyiri Dorottya
A Gyülekezeti kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy