Istentisztelet 2015. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2015. december 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr,
amikor új szövetséget kötök Izráel házával
és Júda házával.” (Zsid 8,8)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 327:1
3. Főének: 325:1-5
4. Hirdetések
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Máté 1,18-25
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 448:6
9. Igehirdetés: Zsid 8,8-10 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 210:3
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 328:1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor