Istentisztelet 2014. szeptember 7. 10 óra

Istentisztelet 2014. szeptember 7. 10 óra

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes
2. Fennálló ének: 84, 1
3. Főének: 264, 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsoltárok 104, 1-23
6. Imádság
7. A Nagytemplomi Gyülekezeti Énekkar éneke
Vivaldi: Gloria I. tétel vez.: Balogh József karnagy

8. Igehirdetés: Zsidók 12, 12-17 Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
9. Igehirdetés utáni ének: 95, 1. 4
10. Imádság
11. Úri ima, Áldás
12. A Nagytemplomi Gyülekezeti Énekkar éneke
Händel: Halleluja a Messiás című oratóriumból vez.: Vass Sándor karnagy
13. Köszöntés Vad Zsigmond esperes
14. Gyülekezet köszöntése Balog Zoltán miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kósa Lajos polgármester DMJV
15. Beszámoló a Nagytemplom felújításáról Oláh István bo. lelkipásztor
16. Köszönetnyilvánítás Vad Zsigmond esperes
17. Könyvbemutató Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
Szabadi István – Hapák József: Tanúság hajléka c. könyve a Nagytemplomról
18. Hirdetések Szász Barnabásné lelkipásztor
19. Himnusz
20. Záró ének: 196, 1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Közreműködik a Lyra Zenekar