Istentisztelet 2014. szeptember 14. 10 óra

Istentisztelet 2014. szeptember 14. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.” (1János 2, 1-2)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 445, 1-6

5. Hirdetések Molnár Szabolcs
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 1János 1, 1-10; 2, 1-6
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 370, 2
10. Igehirdetés: 1János 2, 1-2 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 228, 3-4
12. Imádság
13. Úri ima, Áldás
14. Záró ének: 459, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor