Istentisztelet 2014. november 2. 10 óra

Istentisztelet 2014. november 2. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták: „Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert?” Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: „Ne félj, csak higgy!”
Erre kinevették; de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: „Talitha kúmi!” – ami azt jelenti: „Leányka, neked mondom, ébredj fel!” A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert tizenkét éves volt már.
(Márk 5, 35-36. 40-42a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 345, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 338, 1-4

5. Előfohász
6. Igeolvasás: Lukács 8, 40-42. 49-56
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: „A mennyben fenn a trónusnál”
9. Igehirdetés: Márk 5, 35-36. 40-42a Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 277, 5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik: Feketéné Lakatos Edina
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
14. Záró ének: 272, 1. 4-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor