Istentisztelet 2014. október 31. 18 óra

Istentisztelet 2014. október 31. 18 óra

AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

2014. október 31-én 18 órakor a NAGYTEMPLOMBAN
________________________________________

„Erős vár a mi Istenünk!”

1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond ref. esperes
3. Gyülekezeti ének: 90, 1
4. Előfohász Molnár Lilla ev. bo. lelkész
5. Igeolvasás
6. Egyesített protestáns kórus vez.: Vass Sándor ref. karnagy
(Goudimel: 81. Zsoltár)
7. Imádság Pető Albert bapt. lelkész
8. Gyülekezeti ének: 390, 1-4
9. Textus, Igehirdetés: Jelenések 19, 6-9 Dr. Kádár Ferenc ref. lelkész
10. Imádság, Úri ima
11. Egyesített protestáns kórus vez.: Kurgyis András ref. karnagy
(Goudimel: 25. Zsoltár)
12. Apostoli Hitvallás Szász Barnabásné ref. lelkész
13. Révész Imre, A bibliafordító (részlet), 1940. Tóth-Mihala Veronika ref. bo. lelkész
14. Egyesített protestáns kórus vez.: Pethő Áron bapt. karnagy
(Maróthy: 42. Zsoltár)
15. Szavalat Csíkos Sándor érdemes művész
(Illyés Gyula: A Reformáció Genfi emlékműve előtt)
16. Adakozás Vad Zsigmond ref. esperes
17. Himnusz
18. Áldás
19. Gyülekezeti ének: 392, 1-5
________________________________________

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az egyesített protestáns kórust orgonán kíséri: Vad Péter ref. tanár-karnagy