Istentisztelet 2014. november 9. 10 óra

Istentisztelet 2014. november 9. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!”
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.” (Jeremiás 29, 7 és 11-14)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 95, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 398, 1-5

5. Előfohász
6. Igeolvasás: Jeremiás 29, 1-19
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 164, 1
9. Igehirdetés: Jeremiás 29, 7 és 11-14 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 266, 3-4
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 254, 1-9
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor