Istentisztelet 2014. május 4. 10 óra

Istentisztelet 2014. május 4. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”(1Korinthus 13, 4-8a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 89, 1
3. Gyermekek anyák napi köszöntője
4. Hirdetések
5. Főének: 167, 1-3
6. Előfohász, Igeolvasás: 1Korinthus 13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 483, 6
9. Igehirdetés: 1Korinthus 13, 4-8a Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 234, 3
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 438, 6
13. Úrvacsora, ágendázik: Széles Csongor
(Úrvacsorai énekek: 274. 458-462)
14. Áldás
15. Záró ének: 446, 1-2
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor