Istentisztelet 2014. április 27. 10 óra

Istentisztelet 2014. április 27. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40, 30-31)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 65, 1
3. Főének: 264, 1-4

4. Előfohász, Igeolvasás: Zsoltárok 103, 1-8
5. Imádság
6. Gyülekezeti Énekkar éneke: vez.: Náray Máté
(Abt: Csend honol és béke árad)
7. Igehirdetés: Ézsaiás 40, 30-31 Dr. Bölcskei Gusztáv
8. Gyülekezeti Énekkar éneke: vez.: Vass Sándor
(Jarman: Feltámadt hős)
9. Imádság, Úri ima, Áldás
10. Konfirmáció előtti ének: 370, 1
11. Keresztelés és – konfirmáció Széles Csongor
12. Köszöntés Dr. Virágh Pál főgondnok
13. Imádság Szabó Rebeka konfirmandus
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Lakatos Edina
(Úrvacsorai énekek: 274. 458-462)
16. Áldás
17. Hirdetések
18. Záró ének: 434, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor