Istentisztelet 2014. május 11. 10 óra

Istentisztelet 2014. május 11. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.”(Jelenések 20, 1-6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 19, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 248, 1. 4-5. 7. 9
5. Előfohász, Igeolvasás: Jób 38, 1-11
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 440, 12
8. Igehirdetés: Jelenések 20, 1-6 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 349, 5-6
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Záró ének: 398, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor