Istentisztelet 2014. június 1. 10 óra

Istentisztelet 2014. június 1. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.”
(Róma 3, 21-24)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Lakatos Edina
2. Fennálló ének: 32, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 227, 1-3
5. Előfohász, Igeolvasás: Róma 3, 9-31
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 168, 3
8. Igehirdetés: Róma 3, 21-24 Szász Barnabásné
9. Igehirdetés utáni ének: 217, 1-2
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 438, 6
12. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond
(Úrvacsorai énekek: 274. 458-462. 465. 466)
13. Áldás
14. Záró ének: 425, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor