Istentisztelet 2014. május 25. 10 óra

Istentisztelet 2014. május 25. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Amikor kiment, így szólt Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást.” (János 13, 31-35)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 89, 1
3. Főének: 463, 1-4
4. Hirdetések
5. Kolozsvári Református Líceum diák vegyeskara
(Pitoni: Laudate Dominum; Viski János: Hozsánna)
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 3Mózes 19, 17-18; 1János 4, 7-21
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 164, 1
10. Igehirdetés: János 13, 31-35 Vad Zsigmond
11. Kolozsvári Református Líceum diák vegyeskara
(Gárdonyi Zoltán: Szép könyörgés)
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 395, 1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A kórust vezényli: Székely Árpád igazgató karnagy (Kolozsvár)