Istentisztelet 2014. június 8. 10 óra

Istentisztelet 2014. június 8. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: „Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Apostolok Cselekedetei 2, 14-21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 188
3. Hirdetések
4. Főének: 372, 1-7
5. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 2, 1–13
6. Imádság
7. Gyülekezeti Énekkar éneke
(Ebeling: Urunk, add lelkedet) vez.: Náray Máté
8. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 2, 14-21 Dr. Bölcskei Gusztáv
9. Gyülekezeti Énekkar éneke
(Eszterházy: Gyúljon világ) vez.: Vass Sándor
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 438, 6
12. Úrvacsora, ágendázik Vad Zsigmond
(Úrvacsorai énekek: 274; 458-462; 465; 466)
13. Himnusz
14. Záró ének: 375, 1-2.4.7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az énekkart orgonán kíséri Vad Péter
Oboán közreműködnek Balogh József és Bögös Tímea