Istentisztelet 2014. július 6. 10 óra

Istentisztelet 2014. július 6. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk.”
(2Korinthus 4, 7-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Bevonulás
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
3. Fennálló ének: 225, 1. 5
4. Hirdetések
5. Az angol tábor résztvevőinek műsora
6. Főének: 167, 1-3
7. Előfohász, Igeolvasás: 2Korinthus 4, 7-18
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 331, 4
10. Igehirdetés: 2Korinthus 4, 7-9 Petró László
11. Igehirdetés utáni ének: 357, 7
12. Imádság, Úri ima.
13. Úrvacsora előtti ének: 438, 6
14. Úrvacsora, ágendázik: Szász Barnabásné
(Úrvacsorai énekek: 274; 458-462)
15. Záró ének: 298, 1-4. 10

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor