Istentisztelet 2014. július 13. 10 óra

Istentisztelet 2014. július 13. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”
(2Korinthus 8, 9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 89, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 450, 1-5
5. Előfohász, Igeolvasás: 2Korinthus 8, 1-15
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 296, 1
8. Igehirdetés: 2Korinthus 8, 9 Molnár Szabolcs
9. Igehirdetés utáni ének: 304, 2
10. Imádság, Úri ima.
11. Záró ének: 398, 1-5

Orgona: Sepsy Károly orgonista-lelkipásztor