Istentisztelet 2014. június 29. 10 óra

Istentisztelet 2014. június 29. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.” (2Korinthus 1, 3-5)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 294, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 238, 1-6
5. Előfohász, Igeolvasás: 2Korinthus 1, 1-11
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 512, 1. 6
8. Igehirdetés: 2Korinthus 1, 3-5 Szász Barnabásné
9. Igehirdetés utáni ének: 238, 7-8
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Záró ének: 426, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor