Istentisztelet 2014. január 19. 10 óra

Istentisztelet 2014. január 19. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: „Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid.” (Máté 9, 2)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 469, 1-5
5. Hirdetések Szász Barnabásné
6. Előfohász, Igeolvasás: Máté 9, 1-8
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 465, 1-2
9. Igehirdetés: Máté 9, 2 Petró László
10. Igehirdetés utáni ének: 467, 1. 4
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 470, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a gyülekezeti teremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Húsvétig:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) Húsvétig:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) Húsvétig:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Lakatos Balázs gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Hubert Károlyné (Csobai Julianna) 75 éves testvérünket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19).
________________________________________A Rákóczi-harang január 15-én, szerdán du. 3 órakor Dr. Gombos Sándor, január 18-án, szombaton du. ¾ 2 órakor pedig Ökrös Zoltán
emlékére szólalt meg.
________________________________________
1. Január 25-én, szombaton 10 órakor kerül sor a Presbiter továbbképző következő alkalmára a gyülekezeti teremben.
2. Január 27-én, hétfőn 6 órakor Presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben.
3. Gyülekezetünk énekkarába néhány kórusgyakorlattal rendelkező férfit várunk szeretettel.
4. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a lépcső melletti asztalnál.
5. Nyári gyülekezeti táborunk 2014. július 7-13. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
6. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2014. június 9-én, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2014-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.