Istentisztelet 2014. január 12. 10 óra

Istentisztelet 2014. január 12. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.” (Máté 7, 1-5)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 89, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 489, 1-4
5. Előfohász, Igeolvasás: János 8, 1-11
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 294, 1
8. Igehirdetés: Máté 7, 1-5 Szász Barnabásné
9. Igehirdetés utáni ének: 498, 4-5
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Záró ének: 230, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a gyülekezeti teremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet után Barta Márton gyermek részesül
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Miviszlay József 91 éves és
Nagykaposi Elemérné (Sáfár Margit) 96 éves testvéreinket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19).
________________________________________A Rákóczi-harang január 6-án, hétfőn 11 órakor a Barcza család elhunyt tagjainak emlékére szólalt meg, január 9-én, csütörtökön 9 órakor pedig
Aczél Viktorné (Pribéri Jankovich Mária Ágnes) emlékét hirdette.
Ma, istentisztelet után Nagykaposi Elemérné, ¼ 12 órakor pedig
Ozsváth András emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Január 13-án, hétfőn ½ 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. Január 18-án, szombaton Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
3. Gyülekezetünk énekkarába néhány kórusgyakorlattal rendelkező férfit várunk szeretettel.
4. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a lépcső melletti asztalnál.
5. Nyári gyülekezeti táborunk 2014. július 7-13. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
6. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2014. június 9-én, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.