Istentisztelet 2014. január 5. 10 óra

Istentisztelet 2014. január 5. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Sámuel felnövekedett. Az ÚR pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből… A hadinép visszavonult a táborba, és Izráel vénei ezt mondták: Miért veretett meg ma bennünket az ÚR a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az ÚR szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből! … Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt.” (1Sámuel 3, 19; 4, 3. 11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 84, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 479, 1-4

5. Előfohász, Igeolvasás: 1Sámuel 3, 19 – 4, 12
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 512, 1
8. Igehirdetés: 1Sámuel 3, 19; 4, 3. 11 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 512, 2
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
12. Úrvacsora, ágendázik: Petró László
(Úrvacsorai énekek: 458-463)
13. Záró ének: 450, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a gyülekezeti teremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Tóth Mihály 78 éves és
Fehérvári Jánosné (Nagy Margit) 84 éves testvéreinket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19).
________________________________________A Rákóczi-harang január 1-én, szerdán 9 órakor
Bodnár Imréné (Szabó Zsófia) emlékét hirdette.
________________________________________
1. Az elmúlt héten elhunyt Nagykaposi Elemérné (Sáfár Margit) gyülekezeti tagunk. Temetése 2014. január 9-én, ½ 1 órakor lesz.
2. Január 6-án, hétfőn ½ 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. Gyülekezetünk énekkarába néhány kórusgyakorlattal rendelkező férfit várunk szeretettel.
4. Az egyetemes imahét január 19-26. között lesz egyházunkban.
5. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolájának a 2014/2015. évi felvételi tájékoztatója megtekinthető a kijáratnál lévő hirdetőtáblán.
6. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.