Istentisztelet 2014. január 26. 10 óra

Istentisztelet 2014. január 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„…és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” (Máté 11, 6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Lakatos Edina
2. Fennálló ének: 1, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 226, 1-4
5. Előfohász, Igeolvasás: Ézsaiás 35, 1-10
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 241, 2
8. Igehirdetés: Máté 11, 1-6 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 286, 2-3
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Záró ének: 227, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a gyülekezeti teremben, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Húsvétig:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) Húsvétig:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) Húsvétig:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Kovács Károlyné (Bányai Éva) 79 éves,
Beck Ferenc 75 éves, Tóth Ibolya 77 éves és Kerekes Péter 84 éves testvéreinket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19).
________________________________________
Csiszár Artúr festőművész gyülekezeti és kórustagunk temetése
2014. január 30-án, csütörtökön ½ 2 órakor lesz.
________________________________________A Rákóczi-harang január 24-én, pénteken du. 1 órakor Frank Lajos és felesége, Tóth Mária emlékére szólalt meg. Ma, istentisztelet után pedig
Tóth Ibolya emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Január 27-én, hétfőn 6 órakor Presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben.
2. Január 28-án, kedden ½ 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. Február 1-én, szombaton du. 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
4. Február 1-én, szombaton du. 5 órakor Harmincasok bibliaórája lesz a Leány utcán.
5. Gyülekezetünk énekkarába néhány kórusgyakorlattal rendelkező férfit várunk szeretettel.
6. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a lépcső melletti asztalnál.
7. Nyári gyülekezeti táborunk 2014. július 7-13. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
8. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2014. június 9-én, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2014-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.