Istentisztelet 2013. szeptember 29. 10 óra

Istentisztelet 2013. szeptember 29. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„…mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Thesszalonikába; … Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. … Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. – Ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen.” (2Timóteus 4, 10a. 14. 16-18)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 138, 1. 4
3. Hirdetések
4. Énektanítás (242. dicséret) Csorba Gergő
5. Főének: 277, 1-5

6. Előfohász
7. Igeolvasás: 2Timóteus 4, 9-22
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 384, 1. 4 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés: 2Timóteus 4, 10a. 14. 16-18
11. Igehirdetés utáni ének: 235, 5
12. Imádság, Úri ima. Áldás
13. Záró ének: 242, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Tóth Hanna gyermek
részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Gál Imréné (Szabó Erzsébet) 94 éves és
Dr. Telkes László 64 éves testvéreinket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________

1. A Nagytemplom felújítása az ősz folyamán elkezdődik. Az istentiszteleti alkalmainkat ebben az esztendőben még a szokott rendben és időben itt a Nagytemplomban, míg 2014. januárjától a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk meg.
2. Szeptember 30-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. A felnőtt – konfirmandusok újabb csoportjának felkészítése október 11-én, pénteken este 6 órakor kezdődik.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat október 5-én 8-12 óra között, valamint október 19-én szintén 8-12 óra között szervezi következő termelői piacait a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.), ahová várják a kistermelők jelentkezését. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton olvasható.
5. Ugyancsak a Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Programja keretében lehetőség nyílik téli burgonya (80Ft/kg 15kg-os ill. 30kg-os zsákos csomagolásban), hagyma (80Ft/kg 15kg-os csomagolásban), valamint többfajta téli elálló alma (140Ft/kg, 20kg-os, ládás kiszerelésben) vásárlására. Az előrendeléseket október 13-ig a Lelkészi Hivatalban lehet leadni. A megrendelt áru átvételére október 19-én 8-11 óra között kerül sor a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán.