Istentisztelet 2013. szeptember 22. 10 óra

Istentisztelet 2013. szeptember 22. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. … Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra.” (2Timóteus 1, 8. 11-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 98, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 246, 1-4

5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Timóteus 1, 1-14
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 512, 1-2
9. Igehirdetés: 2Timóteus 1, 8. 11-12
10. Igehirdetés utáni ének: 493, 4. 6
11. Imádság, Úri ima. Áldás
12. Záró ének: 275, 1-6
Orgona: Kurgyis András tanár-karnagyy

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Pónuzs Dorián gyermek
részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Zagyva Márta 45 éves,
Borbély István Sándor 46 éves és
Szabó Lajos 52 éves testvéreinket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
A Rákóczi-harang szeptember 18-án, 3 órakor Nagy Bertalanné emlékét hirdette, ma istentisztelet után pedig Ilyés Andrásné (Süvöltős Rozália)
emlékére szólal majd meg.
________________________________________

1. A Nagytemplom felújítása az ősz folyamán elkezdődik. Az istentiszteleti alkalmainkat ebben az esztendőben még a szokott rendben és időben itt a Nagytemplomban, míg 2014. januárjától a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk meg.
2. Szeptember 23-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. Szeptember 28-án, szombaton 5 órától Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
4. Szeptember 28-án, szombaton megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban, és szeptember 28-án, délelőtt 9 órára hozzák el, vagy küldjék el a Nagytemplomba.
5. Szeptember 28-án, szombaton 11 órakor hálaadó istentisztelet lesz a Nagytemplomban a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából.