Istentisztelet 2013. szeptember 15. 10 óra

Istentisztelet 2013. szeptember 15. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az
igazságra tanítsam a népeket.” (1Timóteus 2, 1-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 483, 1-3. 6

5. Hirdetések Széles Csongor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Lukács 11, 1-13
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 165, 6
10. Igehirdetés: 1Timóteus 2, 1-7 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 227, 8
12. Imádság
13. Úri ima a 484, 1-3 eléneklésével
14. Áldás
15. Záró ének: 475, 1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Jámbor Zita Eszter, az istentiszteleten pedig Kacsó Sándor, Fagyas Zoltán, Papp Zalán, Tóth Csongor, Gyügyei Kevin és Pálfi Ádám gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Kovács István 94 éves, Bégány Béláné
(Baksa Erzsébet Aranka) 76 éves, Lévy Géza 67 éves és
Végh Csabáné (Balogh Ágnes) 68 éves testvérünket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
A Rákóczi-harang istentisztelet után Dr. Kovács László egyházközségünk egykori főgondnokának emlékét hirdeti születésének 100. évfordulóján.
________________________________________
1. Megjelent a Nagytemplomi Gyülekezeti Élet legújabb száma.
2. Szeptember 16-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. A Nagytemplom felújítása az ősz folyamán elkezdődik. Az istentiszteleti alkalmainkat ebben az esztendőben még a szokott rendben és időben itt a Nagytemplomban, míg 2014. januárjától a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk meg.
4. Szeptember 18-án, szerdán 14 órától a Zenebarátok következő előadására kerül sor „Játék zeneszerzőkkel” címmel a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
5. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeptember 21-én 8-12 óra között szervezi következő termelői piacát a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.).
6. Szeptember 28-án, szombaton megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban, és szeptember 28-án, délelőtt 9 órára hozzák el, vagy küldjék el a Nagytemplomba.