Istentisztelet 2013. szeptember 8. 10 óra

Istentisztelet 2013. szeptember 8. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta.” (Jeremiás 18, 1-4)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 25, 1
3. Hirdetések
4. Az Immánuel Otthon új tanévének megnyitása Győri Zsófia
5. Főének: 223, 1-5

6. Előfohász
7. Igeolvasás: Jeremiás 18, 1-18
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 347, 4
10. Igehirdetés: Jeremiás 18, 1-4 Vad Zsigmond
11. Igehirdetés utáni ének: 272, 1
12. Imádság, Úri ima. Áldás
13. Záró ének: 225, 1-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Fehér Levente,
Szilágyi Lilla, Csehi Botond gyermekeket kereszteltük meg.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Hegedűs Imréné (Szilágyi Piroska) 88 éves testvérünket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
A Rákóczi-harang istentisztelet után Kristóf Ervin emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Ma délután 2 órakor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévnyitó istentisztelete a Nagytemplomban.
2. A Nagytemplom felújítása előre láthatóan a következő esztendő elején kezdődik, így az alkalmainkat 2013. év végéig a szokott rendben és időben tartjuk meg itt, a Nagytemplomban.
3. 2013. szeptember 14-én, szombaton délelőtt 10 órakor a MEÖT Női Bizottsága „A keresztyén nők hivatása a családban” címmel képzést tart Budapesten a MEÖT székházban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 12-ig.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeptember 21-én 8-12 óra között szervezi következő termelői piacát a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.).
5. Szeptember 28-án, szombaton megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban, és szeptember 28-án, délelőtt 10 órára hozzák el, vagy küldjék el a Nagytemplomba.
6. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.