Istentisztelet 2013. szeptember 1. 10 óra

Istentisztelet 2013. szeptember 1. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre; és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.” (1Thesszalonika 4, 9-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 155
3. Hirdetések
4. Főének: 235, 1-5

5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Thesszalonika 4, 9-18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 270, 1
9. Igehirdetés: 1Thesszalonika 4, 9-12 Széles Csongor
10. Igehirdetés utáni ének: 234, 3
11. Imádság, Úri ima. Áldás
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik: Molnár Szabolcs
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
14. Záró ének: 395, 1-3
Orgona: Sepsy Károly orgonista – lelkész

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket Lakatos Györgyné adta az úrasztalára.
Minden úrvacsorai közösség alkalmával lehetőség nyílik a szőlőlével történő úrvacsorázásra is.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Szabóné Deák Eszter 84 éves és
Nagy Sándorné (Vass Katalin) 80 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8) ________________________________________
A Rákóczi-harang ma istentisztelet után Debreczeni Pál emlékét hirdeti.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Dr. Kovács Zsolt és Dr. Kecsmár Melinda, Bujdosó Péter és Széles Beatrix,
Dr. Tóth Zoltán és Dr. Lakó Boglárka.________________________________________
1. Szeptember 2-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. Szeptember 7-én, szombaton 5 órától Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
3. A Nagytemplom felújítása az ősz folyamán elkezdődik. Az istentiszteleti alkalmainkat ebben az esztendőben még a szokott rendben és időben itt a Nagytemplomban, míg 2014. januárjától a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk meg.
4. Szeptember 2-án, hétfőn délelőtt 8 órakor a DRHE Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolája, ½ 10 órakor pedig Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma tartja tanévnyitó istentiszteletét a Nagytemplomban.
5. Szeptember 28-án, szombaton megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban, és szeptember 28-án, délelőtt 10 órára hozzák el, vagy küldjék el a Nagytemplomba.
6. „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel akkrediált, térítésmentes képzést tart a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség szeptember 4-7 között. Információt és bővebb felvilágosítást a kijáratnál elhelyezett plakáton lehet találni, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.