Istentisztelet 2013. augusztus 25. 10 óra

Istentisztelet 2013. augusztus 25. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek.” (Márk 16, 14-15)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 153
3. Hirdetések
4. Főének: 397, 1-5

5. Előfohász
6. Igeolvasás: Márk 16, 9-20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 512, 2
9. Igehirdetés: Márk 16, 14-15 Oláh István
10. Igehirdetés utáni ének: 298, 9-10
11. Imádság, Úri ima. Áldás
12. Záró ének: 396, 1-3
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Hanovszky Attila 70 éves testvérünket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8) ________________________________________
1. A Nagytemplom felújítása előre láthatóan a következő esztendő elején kezdődik, így az alkalmainkat 2013. év végéig a szokott rendben és időben tartjuk meg itt, a Nagytemplomban.
2. Augusztus 28-án, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Szabó Edit konduktor tart előadást „Játékos mozgásfejlesztés” címmel.
3. Szeptember 28-án, szombaton megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban, és szeptember 28-án, délelőtt 10 órára hozzák el, vagy küldjék el a Nagytemplomba.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 24-én 8-12 óra között szervezi első termelői piacát a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.), ahová várják a kistermelők jelentkezését. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton olvasható.
5. A Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Programja keretében termelői vásár indul be, melynek során újburgonya vásárlására nyílik lehetőség (70Ft/kg, 15kg-os ill. 30kg-os zsákos csomagolásban). Augusztus 26-ig az előrendeléseket a Lelkészi Hivatalban lehet leadni. A megrendelt áru átvételére augusztus 31-én kerül sor 8 – ½ 9 között a Perényi közben.
6. „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel akkrediált, térítésmentes képzést tart a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség augusztus 31-szeptember 3; szeptember 4-7 (választható időpontok) között. Információt és bővebb felvilágosítást a kijáratnál elhelyezett plakáton lehet találni, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
7. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.