Istentisztelet 2013. augusztus 18. 10 óra

Istentisztelet 2013. augusztus 18. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. … Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat. ” (Hóseás 2, 16. 21-22)

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” (1Péter 2, 9-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 105, 1-3

5. Hirdetések
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Hóseás 2, 4-25
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 485, 1-3
10. Igehirdetés: Hóseás 2, 16. 21-22 és 1Péter 2, 9-10 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 251, 6. 8
12. Imádság, Úri ima
13. Áldás
14. Himnusz
15. Záró ének: 254, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Rácz Levente, Vass Norbert Kálmán, Berecki Máté József, Kovács Kincső Borka, Harsányi Levente, az istentisztelet után Fintha Anna
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Jakab János 76 éves
és Pálóczi András 76 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8) ________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Dósa Péter és Ács Mónika, Bertók Kornél és Maczkó Gréta
________________________________________
1. A Nagytemplom felújításának időpontja megváltozott. További jelzésig az alkalmakat a szokott rendben és időben itt a Nagytemplomban tartjuk meg.
2. Augusztus 21-én, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Kabályné Pazonyi Erika gyógypedagógus-logopédus tart előadást „Beszédfejlődés” címmel.
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 24-én 8-12 óra között szervezi első termelői piacát a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.), ahová várják a kistermelők jelentkezését. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton olvasható.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Programja keretében termelői vásár indul be, melynek során újburgonya vásárlására nyílik lehetőség (70Ft/kg, 15kg-os ill. 30kg-os zsákos csomagolásban). Augusztus 26-ig az előrendeléseket a Lelkészi Hivatalban lehet leadni. A megrendelt áru átvételére augusztus 31-én kerül sor.
5. „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel akkrediált, térítésmentes képzést tart a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség augusztus 31-szeptember 3; szeptember 4-7 (választható időpontok) között. Információt és bővebb felvilágosítást a kijáratnál elhelyezett plakáton lehet találni, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
6. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.