Istentisztelet 2013. augusztus 11. 10 óra

Istentisztelet 2013. augusztus 11. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el,
és királyi uralma nem semmisül meg.” (Dániel 7, 13-14)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 8, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 255, 1-8

5. Előfohász, Igeolvasás: Dániel 7, 1-28
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 226, 2
8. Igehirdetés: Dániel 7, 13-14
9. Igehirdetés utáni ének: 393, 1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Záró ének: 398, 1-5
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Tóth Máté Ágoston, Tóth Lívia Hanna, Szabados Csongor, Lengyel Erzsébet Anna, Zsupos Hanga Luca és Hegedűs Anna Judit
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Vida József 15 éves, Rátóczi Ferencné
(Kiss Katalin) 87 éves, Dr. Németh Tiborné (Schurmann Ilona) 91 éves,
Kovács János 60 éves és Mocsár József 78 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8) ________________________________________
A Rákóczi-harang augusztus 9-én, pénteken 2 órakor
Szakadáth János és Szakadáth Jánosné (Harangi Margit) emlékére szólalt meg. ________________________________________
Pénteken kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Dékány Zoltán és Adamóczky Anita.
Szombaton pedig: Dr. Gohmann Robin Fabian és Péterszegi Kinga Döníz.
________________________________________
1. A Nagytemplom felújításának időpontja megváltozott. További jelzésig az alkalmakat a szokott rendben és időben itt a Nagytemplomban tartjuk meg.
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 24-én 8-12 óra között szervezi első termelői piacát a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.), ahová várják a kistermelők jelentkezését. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton olvasható.
3. Tóthné dr. Kiss Margit gyülekezeti tagunk jelentős klasszikus irodalmi művekből álló könyvadományt ajándékozott a Kolozsvári Református Gimnázium részére. Az iskola vezetősége és közössége hálás szívvel fogadta az adományt.
4. „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel akkrediált, térítésmentes képzést tart a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség augusztus 31-szeptember 3; szeptember 4-7 (választható időpontok) között. Információt és bővebb felvilágosítást a kijáratnál elhelyezett plakáton lehet találni, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
5. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.