Istentisztelet 2013. augusztus 4. 10 óra

Istentisztelet 2013. augusztus 4. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Egyvalakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt: Fiamat meg fogják becsülni.” (Márk 12, 6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 80, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 248, 1-5

5. Előfohász, Igeolvasás: Ézsaiás 5, 1-7
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 80, 6
8. Igehirdetés: Márk 12, 1-12 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 80, 9
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 438, 7
12. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István
(Úrvacsorai énekek: 457-467)
13. Záró ének: 298, 1. 5-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket Papp Józsefné adta az úrasztalára.
Minden úrvacsorai közösség alkalmával lehetőség nyílik a szőlőlével történő úrvacsorázásra is.
________________________________________
Az istentisztelet előtt Tikász Edvárd László, Csontos-Nagy Regő és
Asztalos László Richárd gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang augusztus 1-én, csütörtökön ½ 3 órakor
Andrési György emlékére szólalt meg. ________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Dr. Nagy György és Dr. Zoltán Tímea Kincső, Séber Zsolt és Bodnár Edit Kitti, Horváth Gábor és Dr. Lakatos Ida, Bagosi Áron Zsolt és Simon Csilla.
________________________________________
1. Ma este 6 órától Virágh András Gábor orgonaművész közreműködésével Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.
2. A Nagytemplom várhatóan rekonstrukciós munkálatok miatt szeptember 16-től november 30-ig zárva lesz. A vasárnap reggel 8 órás istentiszteleti alkalmat a Gyülekezeti teremben (Kálvin tér 17), a 10 és este 6 órás istentiszteleti alkalmakat a Református Kollégium Oratóriumában (Kálvin tér 16) fogjuk megtartani. ( Az Oratórium lifttel is megközelíthető) Ez alatt az idő alatt gyermek-istentiszteleti alkalmainkat is megtartjuk.
3. Július 31-én, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Kiss Csilla Enikő gyógypedagógus tart előadást „Autizmus korai felismerése” címmel.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 24-én 8-12 óra között szervezi első termelői piacát a Debrecen-Szécsenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.), ahová várják a kistermelők jelentkezését. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton olvasható.
5. „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel akkrediált, térítésmentes képzést tart a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség augusztus 31-szeptember 3; szeptember 4-7 (választható időpontok) között. Információt és bővebb felvilágosítást a kijáratnál elhelyezett plakáton lehet találni, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
6. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.